قیمت فیوز مینیاتوری ( MCB ) مخفف کلمات Miniature Circuit Breaker قطع کننده جریان مینیاتوری است. فیوز مینیاتوری وسیله ای برای قطع کردن مدار است که امروزه در عصر مدرن کاربرد فراوانی دارد. کاربرد کلید مینیاتوری قطع جریان زیاد یا اتصال کوتاهی که موجب آتش سوزی و صدمه هستند، است.

خرید فیوز مینیاتوری عکس العمل سریعی نسبت به اضافه بار و تحمل جریان اولیه نشان می دهد و برق را قطع خواهد کرد. فیوز یک وسیله‌ی حفاظتی است و در تاسیسات برقی از آن استفاده می کنند تا زمانی که جریان بیش از حد مجاز از وسایل عبور کند وفیوز بسوزد در نتیجه مدار قطع شود تا به وسایل دیگر آسیب وارد نشود.

فیوز یک مکانیسم مهم ایمنی به حساب می آید و به عنوان یک محافظ مدار را قطع می کند. حداکثر جریان این فیوزها تا ۱۰۰ آمپر است. جزء اصلی فیوز، یک نوار فلزی می باشد که در یک محفظه غیر رسانا قرار گرفته است و با عبور جریان بیش از حد، این نوار فلزی ذوب می شود و باعث قطع شدن مدار الکتریکی می گردد.

از لحاظ سرعت عملکرد انواع فیوز مینیاتوری چیست :

 • کندکار
 • تندکار

فیوزهای کندکار:

واکنش فیوزهای کندکار در مقابل جریان اتصال کوتاه بیشتر لحظه‌ای می باشد. این نوع فیوزها برق را دیرتر قطع خواهند کرد و در برابر عبور جریان غیر مجاز واکنش ملایمتری دارند.

فیوزهای تندکار:

این فیوزها زمان قطعشان نسبت به فیوزهای کندکار کمتر می باشد و به همین خاطر در مصرف های روشنایی کاربرد دارند.

فلز بیمتال وظیفه تشخیص دادن جریان اضافه را به عهده دارد. زمانی که جریان بلند مدت بیش از جریان نامی عبور کند، گرم می شود و با خم شدن، عمل کنتاکت فیوز مینیاتوری را باعث می شود و در نتیجه مدار را قطع خواهد کرد. جریان اتصال کوتاه نیز توسط سیم پیچی که تعداد دور کم و قطر زیاد دارد، بصورت مغناطیسی تشخیص داده می شود و عمل فیوز مینیاتوری انجام می شود.

فیوزهای مینیاتوری دارای دو نوع جریان هستند:

 • جریان لحظه ای
 • جریان نامی

 جریان لحظه ای :

در روی فیوزها معمولا در یک کادر مستطیلی جریانی نسبتاً بزرگ نوشته شده مانند ۶۰۰۰ یا ۳۰۰۰ . جریان لحظه ای جریانی است که فیوز در یک لحظه می تواند این جریان را تحمل کند.

جریان نامی:

حداکثر جریان مجازی است که یک فیوز می تواند تحمل کند و زمانی که جریانی بیشتر از جریان نامی که روی فیوز نوشته شده است از فیوز عبور کند، فیوز مدار را قطع خواهد کرد.

اجزاء کلید یا فیوزمینیاتوری :

 1. کلید قطع و وصل
 2. مکانیزم کلید قطع و وصل
 3. محل عبور جریان
 4. بلوک ترمینال
 5. نوار فولادی دو فلزی
 6. پیچ کالیبراسیون قطع
 7. خاموش کننده قوس
 8. سیم پیچ

کاربرد فیوز مینیاتوری :

فیوز مینیاتوری از لحاظ کاربرد به چند تیپ تقسیم می شود:

تیپهای B روشنایی ، C موتوری ، D ترانسفورماتوری ، K قدرت  و Z بسیار حساس.

فیوزهای مینیاتوری نوع B روشنایی :

کاربرد فیوز مینیاتوری نوع B بیشتر در مصارف روشنایی و خانگی می باشد. به این کلید فیوز تند کار نیز می گویند. از ویژگی های این کلید می توان گفت که درزمان مشخص در جریان اضافه بار بین ۳ تا ۵ برابر جریان نامی، مدار را قطع می کند.

فیوزهای مینیاتوری نوع C موتوری :

کاربرد کلید مینیاتوری نوع C بیشتر در صنعت است. نام دیگر آن ها فیوز مینیاتوری کند کار است. در زمان مشخص، در جریان اضافه بار بین ۵ تا ۱۰ برابر جریان نامی، مدار را قطع می کنند و زمان قطع کردنشان از تیپ B بیشتر می باشد

فیوزهای مینیاتوری نوع D ترانسفورماتوری :

این کلیدهای مینیاتوری نوع D در مصرف های صنعتی خاص ( مانند مولدهای اشعه ایکس X-Ray و یا ترانسفورماتورها ) کاربرد دارند. زمان قطع کردن این کلیدها از دیگر تیپ ها بیشتر است. در زمان مشخص، کلیدهای مینیاتوری نوع D در جریان اضافه بار بین ۱۰ تا ۲۰ برابر جریان نامی، مدار را قطع می کنند.

فیوز مینیاتوری نوع K قدرت :

وظیفه کلید مینیاتوری نوع K حفاظت در موتورها ، مدارات قدرت ترانسفورماتور است. در کلید مینیاتوری نوع K حد جریان برای قطع در زمان های اضافه بار کمتر از دیگر کلیدها است و در زمان اضافه بار مدار را با سرعت بیشتری قطع می کند.

فیوزهای مینیاتوری نوع Z بسیار حساس :

کلید مینیاتوری نوع Z زمانی که جریان عبوری از جریان نامی بیشتر شود، در مدت زمان معین ( که از تمامی تیپها کمتر است ) با توجه به منحنی قطع ، فرمان قطع را می دهد. در این نوع کلید ها حساسیت بالا است. در نتیجه این نوع فیوز مینیاتوری در مدارات با حساسیت بالا کاربرد دارد.

زمان قطع این تیپ ها با توجه به سرعت زیادتر به ترتیب اینگونه است: Z و B و C و D

فیوز مینیاتوری

قیمت خرید